• kompetanse
  • Erfaring
  • Trygghet

Fagkunnskap gir trygghet. 

 Vi er eneste begravelsesbyrå i distriktet som består av helsepersonell med lang erfaring, høy kompetanse og helsefag-utdanning. Dette gir trygghet for de etterlatte når de skal bearbeide sorgen og planlegge gravferden.

Alstad Begravelsesbyrå har 25 års erfaring fra begravelsesbransjen i Bodø.

Vi er her for å hjelpe mennesker som opplever sorg og kriser.Vi bistår med alle praktiske gjøremål i forbindelse med gravferd og bisettelse i Bodø og hele Salten-regionen.

Ta kontakt på telefon: 75 51 55 66 (vakttelefon)

Vi bistår ved gravferd og kremasjon i Bodø og Salten.